Home / Voorwaarden en condities

Algemene voorwaarden

Overzicht

Deze website wordt beheerd door Dutchvanparts BV. Op de hele site verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar Dutchvanparts BV. Dutchvanparts BV biedt deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die op deze site beschikbaar zijn, aan u, de gebruiker, aan op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle hier vermelde voorwaarden, beleid en mededelingen.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden, inclusief de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of bijdragers zijn van inhoud.

Lees deze Algemene voorwaarden aandachtig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van enig deel van de site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de website of diensten gebruiken. Als deze Algemene Voorwaarden als een aanbieding worden beschouwd, is acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene voorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Algemene voorwaarden. Op deze pagina kunt u op ieder moment de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden raadplegen. Wij behouden ons het recht voor om enig deel van deze Algemene Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

Online winkelvoorwaarden

Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, verklaart u dat u ten minste de meerderjaringsaandeelhouder bent in uw staat of provincie, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u ons toestemming hebt gegeven voor sta een van uw minderjarige afhankelijken toe om deze site te gebruiken.

U mag onze producten of diensten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Dienst of producten de wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

Je mag geen wormen of virussen of code van een destructieve aard verspreiden.

Een inbreuk op of schending van een van de voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

Algemene Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om diensten te weigeren aan een ieder om welke reden dan ook op elk gewenst moment.

Je begrijpt dat jouw informatie (creditcardgegevens niet inbegrepen) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) overdracht via verschillende netwerken kan betreffen, en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van aangesloten netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht over netwerken.

Je gaat ermee akkoord om niets te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, wederverkopen of exploiteren van enig deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst, of de toegang tot de Dienst of van enig contact op de website via welke de Dienst wordt verricht, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De koppen die in deze overeenkomst zijn opgenomen zijn alleen gebruikt voor het gemak en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins aantasten.

Nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van informatie

Wij zijn niet verantwoordelijk als de op deze site beschikbare informatie niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site wordt alleen ter algemene informatie verstrekt en er mag niet op worden vertrouwd of het mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of snellere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.

Het innen van een betaling van de creditcard of betaalkaart van een klant of een andere betaalmethode vormt geen bindend contract. Als de bestelling van de klant uiteindelijk wordt afgewezen door Dutchvanparts, volgt volledige terugbetaling.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie, per definitie, is niet actueel en is uitsluitend bedoeld voor jouw referentie. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om dit te dien. Je gaat ermee akkoord dat het jouw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te volgen.

Aanpassingen aan de service en prijzen

De prijzen van onze producten zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

Wij behouden ons het recht om de Dienst (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment te wijzigen of te stoppen zonder voorafgaande kennisgeving.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

Producten of diensten

We hebben alles in het werk gesteld om zo nauwkeurig mogelijk de kleuren en afbeeldingen van onze producten weer te geven die bij de winkel verschijnen. We kunnen niet garanderen dat de weergave van een kleur van uw computer monitor accuraat is.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan personen, geografische regio of jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of de prijsstelling van producten kunnen op elk moment zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaande kennisgeving, naar ons eigen goeddunken. Wij behouden ons het recht voor om een ​​product op elk moment beëindigen. Een aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander door jou gekochte of verkregen materiaal aan jouw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de service zullen worden gecorrigeerd.

Nauwkeurigheid van facturatie en accountinformatie

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u plaatst bij ons te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de hoeveelheden beperken of annuleren gekocht per persoon, per huishouden of per bestelling. Deze beperkingen kunnen zijn voor bestellingen geplaatst door of onder dezelfde klantenrekening, dezelfde creditcard, en / of orders die dezelfde facturering en / of verzendadres. In het geval dat we een bestelling veranderen of annuleren, kunnen wij proberen om dit te melden door contact op de e-mail en / of factuuradres / telefoonnummer dat op het moment dat de order is geplaatst. Wij behouden ons het recht om bestellingen die, naar eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers en distributeurs te beperken of te verbieden.

Je gaat ermee akkoord om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen die je in onze winkel doet. Je gaat ermee akkoord om jouw account en andere gegevens, waaronder jouw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata te updaten, zodat wij jouw transacties kunnen voltooien en contact met je opnemen als dat nodig is.

Optionele hulpmiddelen

Wij kunnen je toegang geven tot de tools van derden waarover wij geen controle of inbreng hebben.

Je erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang tot dergelijke tools bieden "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar", zonder enige garanties, toezeggingen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder goedkeuring. Wij zijn op geen enkele aansprakelijkheid voor hetgeen voortvloeit uit of in verband met jouw gebruik van optionele instrumenten van derden.

Elk gebruik door jou van optionele tools aangeboden via de site is geheel op eigen risico en discretie en je dient ervoor te zorgen dat je bekend bent met de voorwaarden waaronder hulpmiddelen worden verstrekt door de desbetreffende externe leverancier (s), en deze goedkeurt.

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en / of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe hulpmiddelen en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en / of diensten zijn ook onderworpen aan deze Algemene voorwaarden.

Links van derden

Bepaalde content, producten en diensten die via onze service aangeboden zijn kunnen materialen van derden bevatten.

Links naar een derde-partij op deze site kunnen je naar de websites van derden leiden die niet direct aan ons aangesloten zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of beoordelen van de inhoud of nauwkeurigheid en wij garanderen niet en zal geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enige materialen van derden of websites, of voor enige andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die worden gemaakt in verband met websites van derden. Controleer alstublieft het beleid en de praktijken van derden en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u deelneemt aan een transactie. Klachten, claims, bezorgdheid of vragen over producten van derden moeten aan derden worden gericht.

Persoonlijke informatie

Uw inzending van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons Privacybeleid. Om onze te bekijken Privacy Policy.

Fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst typefouten, onjuistheden of omissies bevatten, die betrekking hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, product verzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onjuistheden of omissies, te corrigeren en om bestellingen te wijzigen, te actualiseren of te annuleren indien gegevens op de Dienst of op een gerelateerde website op enig moment onjuist is zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat je je bestelling hebt ingediend).

Wij zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen specifieke update- of verversingsdatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

verboden gebruik

In aanvulling op andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Algemene voorwaarden, is het u verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of provinciale voorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te plegen op of onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) voor het uploaden of verzenden van virussen of andere soorten kwaadaardige code die op enigerlei wijze zullen of kunnen worden gebruikt die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of internet beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor elk obsceen of immoreel doel; of (k) om te interfereren met of omzeilen van de beveiligingskenmerken van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens schending van het verboden gebruik.

Afwijzing van garanties; Beperking van de aansprakelijkheid

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik, of de onmogelijkheid om het product te gebruiken, op eigen risico is. De producten en diensten die via de dienst aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk. Het is uw verantwoordelijkheid om te beschikken over de juiste en meest actuele kennis van wet- en regelgeving met betrekking tot de installatie en het gebruik van producten van Dutchvanparts BV of producten van derden die door Dutchvanparts BV worden verkocht.

In geen geval zullen Dutchvanparts BV, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook. inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de diensten of producten die via de service zijn aangeschaft. Of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of een product, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die via de dienst wordt geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar wordt gesteld, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid ervan.

Ieder recht op schadevergoeding vervalt indien de klant geen maatregelen heeft genomen, althans te beperkt, om de schade te beperken. Kosten die de klant maakt of kan maken, bijvoorbeeld als gevolg van beschadiging, vernieling of door een andere oorzaak, zijn voor rekening van de klant en nooit voor rekening van Dutchvanparts BV. Bovendien vallen misbruik, verwaarlozing, overbelasting, onjuist onderhoud of onjuiste installatie of reparatie van producten van Dutchvanparts BV door de gebruiker van het product niet onder de garantie van Dutchvanparts BV. De directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers van Dutchvanparts BV zijn niet aansprakelijk voor verkeerd of onjuist geïnstalleerde producten, noch voor enig gevolgletsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook. U dient te controleren of de producten stevig op het voertuig zijn vastgeschroefd en geen schade vertonen waardoor de producten van Dutchvanparts BV of producten van derden die door Dutchvanparts BV worden verkocht, kunnen breken of van het voertuig kunnen vallen. 

Dutchvanparts BV garandeert geen montage met andere aftermarket-accessoires of aangepast voertuig, en het is aan de koper om de montage te bepalen voordat hij een product van Dutchvanparts BV koopt. Voor de installatie van producten van Dutchvanparts BV of producten van derden die door Dutchvanparts BV worden verkocht, kunnen aanpassingen aan uw voertuig nodig zijn. De directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers van Dutchvanparts BV zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele wijzigingen, verwondingen, verliezen of claims van welke aard dan ook. U bent zich ervan bewust of heeft kennis verkregen van een dealer en voertuigfabrikant dat de installatie en/of het gebruik van producten van Dutchvanparts BV op uw voertuig de garantie van uw voertuig kan laten vervallen.

schadeloosstelling

U stemt ermee in om Dutchvanparts BV en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van enige claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Algemene Voorwaarden of de documenten die daarin door verwijzing zijn opgenomen, of uw overtreding van enige wet of de rechten van een derde partij.

Scheidbaarheid

In het geval dat een bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal deze bepaling niettemin uitvoerbaar zijn voor zover als toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare deel wordt geacht te zijn gescheiden van deze Voorwaarden en Voorwaarden, deze vaststelling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van enige andere resterende bepalingen.

Beëindiging

De verplichtingen en aansprakelijkheid van de partijen voorafgaand aan de beëindigingsdatum opgelopen gelden ook na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden.

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Algemene voorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Diensten niet langer wenst te gebruiken of wanneer u onze site niet langer gebruikt.

Als u, naar ons eigen oordeel, er niet in slaagt, of wij vermoeden dat u heeft gefaald, om aan enige voorwaarde of bepaling van deze Algemene Voorwaarden te voldoen, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen. tot en met de datum van beëindiging; en/of kan u dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

Verzenden en retourneren

Klik hier voor meer informatie.

Volledige overeenkomst

Het feit dat wij een recht of bepaling van deze Algemene voorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent niet dat we afstand doen van dat recht of deze bepaling.

Deze Algemene voorwaarden en alle beleidsregels of operationele regels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service worden geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, vervangende eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen , hetzij mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Algemene voorwaarden).

Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden mogen niet worden uitgelegd tegen de opsteller.

Toepasselijk recht

Deze Algemene voorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

Wijzigingen in de Algemene voorwaarden

U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Algemene voorwaarden bekijken.

We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, elk onderdeel van deze Algemene voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig onze website te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het plaatsen van enige wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden houdt acceptatie van die wijzigingen in.

Contact informatie

Vragen over de Algemene Voorwaarden dienen naar ons te worden gestuurd via info@dutchvanparts.com.